Back to top

Quy định v/v sửa chữa, thay đổi mục đích sử dụng đối với phần Căn hộ hoặc TM-DV tại Khu dân cư The Era Town

Quy định v/v sửa chữa, thay đổi mục đích sử dụng đối với phần Căn hộ hoặc TM-DV tại Khu dân cư The Era Town

  – Căn cứ nhu cầu, mục đích sử dụng liên quan đến việc sửa chữa, điều chỉnh, thay đổi thiết kế, chủng loại vật tư, mẫu mã, màu sắc, v.v… của người sử dụng căn hộ hoặc sử dụng diện tích TM- DV tại Khu dân cư Era Town; Thông qua ý kiến đóng góp của các đối tác, khách hàng và Cư dân; nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ, sự đồng bộ về kiến trúc của toàn dự án thuộc Khu dân cư The Era Town;

  – Chủ tịch HĐQT đã phê duyệt ban hành “Quy định v/v sửa chữa, thay đổi mục đích sử dụng đối với phần Căn hộ hoặc TM-DV tại Khu dân cư The Era Town” kể từ ngày 18/12/2014. Quy định này được công bố rộng rãi công khai trên hệ thống website: www.duckhai.com.vn hoặc www.eraduckhai.vn; và được dán niêm yết trên các Bảng thông tin tại các Block của Khu dân cư Era Town.


– Quy định số: 02-2014/QĐSCTĐ-ĐK ngày 18/12/2014 v/v sửa chữa, thay đổi mục đích sử dụng đối với phần Căn hộ hoặc TM-DV tại Khu dân cư The Era Town:

Kèm theo Quy định gồm:

Bảng hướng dẫn tông màu

Bảng hiệu lắp đặt đã được thực hiện

Quy trình, quy định Sửa chữa/ Cải tạo căn hộ chung cư và Thương mại dịch vụ. 
(Vui lòng click vào đường link sau để xem)