Back to top

Nội quy và quy trình nộp phí tại Khu Dân Cư Kỷ Nguyên

Nội quy và quy trình nộp phí tại Khu Dân Cư Kỷ Nguyên

    Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT về việc soạn thảo và ban hành Nội quy chung cư Era Town và Quy trình thu nộp phí quản lý vận hành, phí giữ xe, tiền nước, Tổ pháp chế đã hoàn chỉnh và được Chủ tịch HĐQT phê duyệt, cụ thể như sau:

1. Nội quy chung cư Kỷ Nguyên Era Town: (vui lòng click vào đường link sau để xem)
2. Quy trình thu nộp phí quản lý vận hành, phí giữ xe, tiền nước tại chung cư Kỷ Nguyên Era Town: 
(vui lòng click vào đường link sau để xem)