Thủ tục đăng ký tạm trú, chuyển hộ khẩu

- Gửi cho khách hàng khi bàn giao.
Mẫu thay đổi nhân khẩu KH01
Mẫu thay đổi nhân khẩu KH02