Hướng dẫn sử dụng trang thiết bị bên trong CH

- Gửi cho khách hàng khi bàn giao.
Vui lòng click vào đường link sau để  xem chi tiết