Thông báo BGCH, BTBD và thi công sửa chữa TTNT

- Gửi cho khách hàng khi bàn giao.
Vui lòng click vào đường link sau để tải về máy.